Veiligheid voor Tankreinigers

Ten behoeve van de ATCN erkenning dient ieder tankreinigingsbedrijf aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen.
Zo dient ten minste 1 vakbekwame tankreiniger per reinigingsbaan de opleiding "Veiligheid voor tankreinigers"" te hebben afgerond.

De ALV van ATCN heeft ingestemd met een onafhankelijk examen die de kennis van de tankreinger moet toetsen. Vanaf 1 april 2017 dient de opleiding "Veiligheid voor tankreiniger"" te worden afgerond met de door ATCN ontwikkelde onafhankelijke toets. Ook dient de opleiding te worden verzorgd door een SOOB erkende opleider.

Voor uitvoering van de onafhankelijke toets en de erkenning van de opleiders is ATCN een samenwerking aangegaan met een onafhankelijk exameninstituut, te weten Pontifex Certificatie.
De toets is gebaseerd op het cursusmateriaal dat is samengesteld door ATCN in samenwerking met Sectorinstituut Transport & Logistiek. Het cursusmateriaal is beschikbaar in de webwinkel van STL. Opleiders die er voor kiezen eigen materiaal te gebruiken dienen er voor te zorgen dat de inhoud van de opleiding wel tenminste het ATCN opleidingsmateriaal, zoals vastgelegd bij STL, dekt.