ATCN Stoffenbank

In Nederland wordt een groot aantal bulkproducten vervoerd. Dit gebeurt o.a. in tankauto's c.q. containers (en spoorketels). Kenmerken van dit vervoer: een grote vervoersintensiteit, veel verschillende producten en veel productwisselingen. Tankauto's worden veelal na elke lading en altijd bij productwisselingen gereinigd. Dit gebeurt bij de vervoersbedrijven en/of bij gespecialiseerde tankautoreinigingsbedrijven. De waswaterstromen die bij de reiniging vrijkomen zijn zeer divers van samenstelling en bevatten een cocktail aan verontreinigingen. Integrale verwerking van de totale verzamelde afvalwaterstromen is technisch zeer complex en economisch niet haalbaar. Een gedifferentieerde aanpak, dat wil zeggen 'verwerking gekoppeld aan een product' is daarom noodzakelijk.

Sinds 1984 wordt de zogenaamde 'stoffenaanpak' gehanteerd. Dit houdt in dat elke tankautoreiniger alleen het spoelwater mag behandelen en lozen dat afkomstig is van tanks die als laatste lading een stof hebben vervoerd die vermeld is in de vergunning van dat bedrijf. In deze vergunning staat beschreven welke techniek gebruikt moet worden voor de reiniging van de tankauto en voor de zuivering van het afvalwater.

Om de bovengenoemde stoffenaanpak in de praktijk te kunnen toepassen is hiervoor een 'Verwerkingsmatrix Stoffen (VMS) Tankautoreiniging' ontwikkeld met achterliggende database waarmee de vergunningverlening sneller en eenvoudiger is geworden voor tankautoreinigingsbedrijven. Deze Stoffenbank leidt tot een grotere efficiency bij de vergunningverlening en daarmee bij het uitvoeren van de reinigingen. Reinigende bedrijven en overheden zullen zich bij de behandeling van een WVO-plichtige aanvraag en de zuiveringstechnische aanpak van vrijkomende stoffen laten leiden door de officiŽle, uniforme beoordelingsystematiek voor stoffen; vragen in relatie hiermee worden snel en doeltreffend beantwoord door gebruik te maken van de Stoffenbank. Het tijdrovende individuele stoffenonderzoek zoals dat noodzakelijk was, wordt grotendeels overbodig voor abonneehouders. De ATCN Stoffenbank bespaart tijd, administratieve procedures en dus veel geld.

De ATCN heeft een overeenkomst afgesloten met DHV Water B.V. voor het beheren en onderhouden van de Stoffenbank. De Stichting verwerkingsmatrix stoffen tankautoreiniging en de hierin opgenomen onafhankelijke en deskundige validatiecommissie (bestaande uit een vertegenwoordiging van overheid en bedrijfsleven) controleert de stofindeling op basis van de hiertoe opgestelde validatieprocedure. Inmiddels is de Stoffenbank beschikbaar via een internet versie. Belangrijk voordeel hiervan is dat de gegevens van nieuw in te delen stoffen veel sneller beschikbaar zijn voor de abonnementshouders van de Stoffenbank.

Meer informatie over de stoffenbank treft u aan op de site www.stoffenbank.nl Klik op het logo om direct door te linken naar deze website. Het betreft een besloten site voor abonneehouders, maar uitgebreide achtergrondinformatie (inclusief informatie over de contributiebijdrage) is kosteloos beschikbaar. Tevens is het mogelijk om een demoversie te bekijken.