Hygiënecode voor Tankautoreiniging

De leden van de ATCN kenmerken zich door een hoog niveau van technische dienstverlening en zeer moderne middelen voor de waterzuivering tezamen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu. ATCN-leden garanderen dat de wijze waarop tanks gereinigd worden, beantwoordt aan de zeer hoge eisen van verladers en hun klanten. Om ook aan de specifieke eisen van verladers m.b.t. de levensmiddelen- en diervoederreiniging tegemoet te kunnen komen is de ATCN- commissie “Levensmiddelen en Diervoerders” opgericht. Deze commissie houdt zich dan ook bezig met alles wat te maken heeft met levensmiddelen- en diervoederreiniging. De commissie heeft zich vooral beziggehouden met het opstellen van een Hygiënecode voor tankautoreiniging.

Voor de reiniging van materieel voor het vervoer van levensmiddelen dienen deelnemers zich in te spannen om te werken volgens de geldende normen voor hygiënisch reinigen. Het is noodzakelijk dat de ATCN hiertoe initiatief neemt, mede gezien het feit dat indien een onderneming niet gelieerd is aan een transportbedrijf, geen HACCP- certificaat kan worden uitgegeven aan dit reinigingsbedrijf. Het gaat erom de basisvoorwaarden vast te leggen: aan welke ondergrenzen moet voldaan zijn. Definiëring is daarbij essentieel. Dit moet ook aansluiten voor zover als mogelijk bij de verladerseisen. De ATCN heeft de hulp in geroepen van Précon Food Management BV: hét advies- en trainingsbureau voor de voedingsmiddelen- en aanverwante industrieën. Précon is tevens de opsteller van de huidige Hygiënecode voor transport, opslag en distributie van levensmiddelen. De ATCN brengt met de Hygiënecode voor Tankautoreiniging wederom een aanzienlijke kwaliteitsverbetering tot stand om zo haar leden inclusief hun klanten nog meer van dienst te kunnen zijn.

Voor inlichtingen en bestellingen kan contact opgenomen worden met het secretariaat van de ATCN, telefoon 088-45 67 235.

Prijs: €150,- (ex BTW)