Erkenningsregeling

De ATCN heeft een speciale erkenningsregeling in het leven geroepen teneinde de zorg voor het milieu en de hoge graad van dienstverlening adequaat te waarborgen. Hiermee kunnen de leden van de ATCN zich onderscheiden van andere tankreinigingsbedrijven. Indien een bedrijf voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld in de ATCN erkenningsregeling (zie hieronder) is zij gerechtigd het predikaat “erkend tankreinigingsbedrijf” te voeren. Men krijgt de beschikking over het ATCN wandbord met de tekst “ATCN erkend tankreinigingsbedrijf” en tevens over een certificaat voor het lopende jaar. De ATCN is de enige organisatie in Europa die een erkenningsregeling hanteert die de kwaliteit van de gecertificeerde ondernemingen garandeert en tot doel heeft de kwaliteit van de reinigingsstations te waarborgen en te verbeteren.

Deelnemers aan de ATCN erkenningsregeling hebben tevens het voorrecht om gebruik te maken van het uniforme ATCN reinigingsattest. Dit ATCN attest bestaat sinds juni 2000 en heeft o.a. als doel om derden kenbaar te maken dat de reiniging is uitgevoerd overeenkomstig de strenge kwaliteitseisen van de ATCN erkenningsregeling. Voor meer informatie over de erkenningsregeling (vereisten, kosten etc.) en het gebruik van de reinigingsattesten kunt u terecht bij het secretariaat van de ATCN.

NB
Sedert januari 2005 geeft de ATCN tevens het Europees Reinigingsdocument uit. Meer informatie over dit document treft u aan op de pagina “Europees Reinigingsdocument”. De ATCN heeft ervoor gekozen om het oorspronkelijke nationale attest in stand te houden naast het Europese reinigingsattest omdat het Europese attest gekoppeld is aan SQAS tankcleaning. Erkende tankautoreinigingsbedrijven die zich louter toespitsen op de reiniging van levensmiddelen en diervoeders zullen een investering in een SQAS audit wellicht niet opportuun achten. Voor deze bedrijven blijft de mogelijkheid bestaan om zich te profileren met het ATCN reinigingsattest.

  Erkenningsregeling Erkenningsregeling
Aanvraag / verlenging ATCN erkenning digitaal in te vullen
 
 
  Bedrijfstakstudie Erkenningsregeling  
 
  Get Adobe Reader   To open the downloads above you need the Adobe Reader installed on your machine.