RI & E 2007

ATCN RI&E

De wijziging van de Arbo-wet 1998 per 1 juli 2005 heeft onder meer tot gevolg dat preventietaken dienen te worden vastgelegd in de organisatie. De ATCN ondersteunt haar leden daarbij. Die ondersteuning bestaat onder meer uit de ontwikkeling van een RI&E instrument voor tankautoreinigingsbedrijven dat een uitbreiding betekent van de bestaande risico-inventarisatie en –evaluatie.

De behoefte aan een verdiepend instrument komt voort uit het beleefde inhoudelijk niveau van de huidige RI&E’s en de grote inhoudelijke verschillen. In het algemeen sluiten deze RI&E’s onvoldoende aan bij de verwachtingen van de leden. Verbeterpunten zijn met name duidelijkheid en eenduidigheid over maatregelen die de specifieke risico’s bij tankautoreiniging voldoende beheersen. Met een grotere uniformiteit in de sector en meer duidelijkheid over de best practice zijn de preventietaken beter in praktijk te brengen.

Aangezien tankautoreinigingsactiviteiten in de praktijk vrijwel altijd worden gecombineerd met transportactiviteiten is er bij de ontwikkeling van de RI&E voor tankautoreiniging ervoor gekozen om deze aan te laten sluiten op de RI&E van Sectorinstituut Transport en Logistiek. Algemene zaken die in een RI&E aan de orde komen, zoals bijvoorbeeld verzuimbeleid en BHV, zijn niet opgenomen in het document. De RI&E voor tankautoreiniging moet beschouwd worden als uitbreiding van een bestaande RI&E of een nieuw uit te voeren RI&E.

Het instrument maakt onderdeel uit van de gevalideerde branche RI&E van Sectorinstituut Transport en Logistiek waarop het verlichte toetsingsregime van toepassing is. Leden van de ATCN die door transportactiviteiten beschikken over een SOOB-nummer kunnen gebruik maken van het online instrument dat beschikbaar is via de website van Sectorinstituut Transport en Logistiek. Ook leden van de ATCN zonder aansluitnummer bij de SOOB kunnen gebruikmaken van het online instrument door contact op te nemen met het secretariaat.

ATCN Explosieveiligheidsdocument: een pilotstudie

ATCN Explosieveiligheidsdocument: een pilotstudie

In dit rapport wordt een pilotstudie van een explosieveiligheidsdocument voor de tankautoreinigingsbranche gepresenteerd. Het explosieveiligheidsdocument (EVD) is onderdeel van het Pilot-traject voor de ATCN en is uitgevoerd bij Vos Logistics Pernis B.V.

In 2007 is een Risico Inventarisatie & Evaluatie methode ontwikkeld voor de branche. Tijdens de inventarisatie binnen de leden van de ATCN is vastgesteld dat er een explosierisico bestaat bij de tankcleaningsactiviteiten. Omwille van de efficiëntie is er binnen de ATCN voor gekozen een pilotstudie te doen die als blauwdruk voor alle andere ATCN-leden zou kunnen gelden. Er is een representatief bedrijf, Vos Logistics Pernis B.V., bereid gevonden mee te werken aan de pilotstudie. Gezien het feit dat de tankcleaningsactiviteiten binnen de ATCN-leden vaak volgens dezelfde technieken en principes plaatsvinden vormt dit EVD een goede basis voor de specifieke documenten van de afzonderlijke bedrijven. Met geringe aanpassingen is dit document te gebruiken voor de specifieke situatie bij andere bedrijven. Dit EVD is dus in feite een aanvulling op het branche RI&E instrument. De Pilot-studie is besproken op een bijeenkomst voor de aangesloten ATCN-leden, tezamen met het RIE-document.

Het rapport zal op verzoek aan de leden worden verstrekt door de ATCN. Desgewenst kan dit EVD bedrijfsspecifiek worden gemaakt door DHV.

Voor meer informatie neemt u contact op met het secretariaat van de ATCN.